Bahan Pangan

Tersedia bahan pangan langsung dari petani, peternak, nelayan dan ukm & pabrik pangan.


Ayoo Beli !!

Sarana Prasarana

Tersedia alat, mesin, lab pertanian perikanan peternakan dan usaha pangan, pupuk, benih/bibit, vit & pestisida.

Ayoo Miliki !!

Kredit Online

Tersedia kredit online kepemilikan alat mesin & kredit mikro usaha untuk petani,nelayan,peternak dan usaha pangan.

Ayoo Kredit !!

Sikumis.com I sahabat petani nelayan peternak & rakyat Indonesia

Liputan Media